Danielle Brooks, | Opowieści z Narnii | 11/22/63 serie